festive_selection_2019_video_cover_0002.mp4

KOLEKCJA ?WI?TECZNA

Sezonowa inspiracja

Stylowe, szlachetne, barwne

Subtelne detale i delikatna gra ?wiate? podkre?laj? bogate kolory starannie opracowanych materia?ów oraz podbijaj? blask kamieni szlachetnych, które zdobi? najcenniejsze i najbardziej wyj?tkowe zegarki Rolex.

Kolekcja ?wi?teczna

Niezawodne, wyj?tkowe, legendarne

Legendarny design i najnowocze?niejsze mechanizmy – ka?dy zegarek Rolex linii Profesjonalnej jest wyj?tkowym narz?dziem, niezast?pionym w nieustaj?cych próbach przekraczania granic. Stylowe i wyró?niaj?ce si? zegarki-narz?dzia Rolex s? doskona?ym po??czeniem formy z funkcjonalno?ci?.

Kolekcja ?wi?teczna

Klasyczne, eleganckie, ponadczasowe

Zainspirowane bogatym stylistycznym dziedzictwem Klasyczne zegarki Rolex wyró?niaj? si? elegancj? i doskona?o?ci?. To po??czenie wyj?tkowych funkcji z legendarn? estetyk?.

Kolekcja ?wi?teczna

Wszystkie Zegarki Rolex