every_rolex_tells_a_story_video_cover_0002_1920x900.mp4

HER ROLEX'?N B?R H?K?YES? VARDIR

Bir Rolex her zaman ?ok k?ymetlidir, fakat ayr?ca maddi de?erinin ?tesinde ki?isel bir anlam yüklüdür.

Yadigar da olsa, ba?ar? simgesi de olsa, hediye de olsa, bir Rolex saat ?o?unlukla unutulmaz anlar? canland?ran duygusal bir sembol de?eri ta??r.

Rolex'e mektuplar