Air-King video kapak poster
Air-King video kapak fallback

AIR-KING

HAVACILI?A ?VGü

 • SEY?R SüRES?N?
  TAK?P ???N

  Tasar?m


 • Air?King, saatleri g?steren büyük 3, 6 ve 9 rakamlar?n?n bulundu?u ?arp?c? siyah kadran? 
  ve kolay g?rülür bir dakika ?l?e?ini bir araya getirerek seyir süresini takip etmeyi sa?lar. Kadran?n üzerindeki Air?King logosu, model i?in 1950’lerde ?zel olarak tasarlanm?? karakterlerle yaz?lm??t?r.

 • Air?King, Rolex'in 1930’lu y?llarda alt?n ?a??n? ya?ayan havac?l?k dünyas?yla kurdu?u ayr?cal?kl? ili?kinin somut ?rne?idir. Bu d?nemde havac?l?k alan?nda g?rülen ba? d?ndürücü ilerlemeler, insanl???n g?kleri fethetmesini kolayla?t?rarak uzun mesafe u?u?lar?n?n da ?nünü a?m??t?r.

 • HAVACILI?IN
  ALTIN ?A?INDAK?
  ?NCüLER

  Evren

 • 1958
  ?lk Air-King
 • Air?King, havac?l???n 1930’larda ya?ad??? alt?n ?a?? sayg?yla anar. Bu parlak devrin ?ncülerinden biri olan ?ngiliz pilot Charles Douglas Barnard bir?ok u?u? rekoruna imza atm??t?r. Oyster modeli hakk?nda ??yle demi?tir: “Bu Rolex saat, ?zgün nitelikleri sayesinde u?u? i?in son derece uygun; niyetim gelecek tüm uzun mesafe u?u?lar?mda bu saati kullanmak.”

 • 1933
  Everest’in üzerinde u?mak
 • Oyster saatlerin 1933’te e?lik etti?i Houston Seferi, ekstrem hava ko?ullar?nda, Everest Da?? üzerinde 10.000 metreyi (33.000 fit) a?an yükseklikte yap?lan ilk u?u? olmu?tur. 

  Daha fazlas?

AIR-KING ???N B?R SATI? NOKTASIYLA ?LET???ME GE??N

Yaln?zca resm? Rolex Sat?? Noktalar? Rolex marka saat satabilir. Gerekli becerileri ve teknik uzmanl?klar?yla, ?mür boyu sürecek tercihinizi yaparken size yard?mc? olurlar.

BU SAYFAYI PAYLA?

污污直播app-污污直播破解版永久免费版