Pearlmaster kapak video poster
Pearlmaster kapak video fallback

Pearlmaster

OYSTER KOLEKS?YONUNUN ?NC?S?

 • DüNYANIN
  EN GüZEL
  PIRLANTALARI

  Tasar?m

 • Kar?? konulmaz ?ekicilik
  Yumu?ak k?vr?ml? hatlar?yla Rolex Pearlmaster, benzeri olmayan zengin kadranlar? ve muhte?em p?rlanta, safir veya yakut süslemeleriyle ?ne ??kar.

 • Pearlmaster modelleri yaln?zca, Rolex'in kendi d?kümhanesinde imal edilen 18 kt sar?, beyaz veya Everose alt?ndan üretilir.

 • Pearlmaster’? ta?land?ran p?rlantalar titiz kriterlere g?re se?ilir ve en yo?un ???lt?y? vermesi i?in birinci s?n?f geleneklere uygun bi?imde dizilir. Rolex, de?erli ta?lar?n kalitesinin deneyimli uzmanlar taraf?ndan kontrol edildi?i bir gemoloji laboratuvar?na sahiptir.

 • SE?K?NL?K
  VE TEKN?K
  MüKEMMELL???N
  BULU?MASI

  ?zellikler

 • Pearlmaster Bilezik
  18 kt alt?ndan yuvarlat?lm?? masif ba?lant?lar?yla Pearlmaster bilezik, saatin ?zgün karakterine katk?da bulunurken kullan?c?ya maksimum rahatl?k sunar. Hem ??k hem de i?levsel olan gizli Crownclasp toka ile donat?lm??t?r.

  Daha fazlas?
 • Kadran yap?m?
  Kadran yap?m? ger?ek bir zanaatt?r. Rolex haricinde pek az saat firmas?, ?irket bünyesinde kadran yap?m?n?n tüm safhalar?nda uzmanla?m??t?r.

  Daha fazlas?
 • Kabartma süslemeler, mekanik i?leme veya elektroform ?ekillendirme arac?l???yla i?lenmi?tir.
  ?ster ta?l? ya da parlak, ister Arap ya da Roma rakaml? olsun, aplike saat imleri daima 18 kt alt?ndand?r ve elle sabitlenir.

  Daha fazlas?
 • 100 metre (330 fit) derinli?e kadar su ge?irmezlik garantili Oyster kasa, bir dayan?kl?l?k, orant? ve zarafet ?rne?idir. Kendine has ?ekliyle orta kasa, Rolex'in kendi d?kümhanesinde d?külen tek par?a 18 kt Everose alt?ndan üretilir. Yivli arka kasa, yaln?zca Rolex saat ustalar?n?n mekanizmaya eri?imine izin veren ?zel bir aletle hermetik olarak vidalanm??t?r.

 • Twinlock ?ift su ge?irmezlik sistemiyle donat?lm?? kurma kolu, kasaya s?k? bir ?ekilde vidalan?r. Saat cam?, ?izilmelere kar?? dayan?kl? safirden yap?lm??t?r ve tarihin kolay okunmas? i?in saat 3 konumunda bir Cyclops lens bulunur. Su ge?irmez kasa, Pearlmaster’?n yüksek hassasiyetli mekanizmas?na optimum koruma sa?lar.

Zarafet ve stil aras?ndaki hassas dengeyi temsil eden Oyster Perpetual Pearlmaster, 1992 y?l?ndaki lansman?ndan beri dikkatleri üzerine toplam??t?r. P?rlantalar, yakutlar, safirler veya zümrütlerle süslenmi? model, Rolex'in simgesel Datejust modelinin yeni ve kad?ns? bir yorumudur.

Pearlmaster elmas

Pearlmaster ???N B?R SATI? NOKTASIYLA ?LET???ME GE??N

Yaln?zca resm? Rolex Sat?? Noktalar? Rolex marka saat satabilir. Gerekli becerileri ve teknik uzmanl?klar?yla, ?mür boyu sürecek tercihinizi yaparken size yard?mc? olurlar.

BU SAYFAYI PAYLA?

污污直播app-污污直播破解版永久免费版