world_of_rolex_video_cover_0001_1920x900.mp4

ROLEX DüNYASI

Rolex saatler yüzy?l? a?k?n süredir en yüksek da?lar?n zirvelerinden okyanuslar?n en derin noktalar?na kadar dünyan?n d?rt bir k??esinde ka?iflere ve üstün ba?ar?lar g?stermi? ki?ilere e?lik etmi?tir.

Günümüzde Rolex, golf, yelken, tenis ve motor sporlar?ndaki en prestijli etkinliklerde ve binicilik turnuvalar?nda yer al?r. Rolex, kültür, bilim ve ke?fe küresel anlamda e?siz ve sürekli bir destek vermektedir.