Alman profesyonel tenis?i Angelique Kerber ilk Grand Slam? zaferini 2016 Avustralya A??k’ta Serena Williams’? yenerek elde etmi?tir. Ayn? y?l, dünya s?ralamas?nda 1 numaraya yerle?mi?tir. Tenis oynamaya 3 ya??nda ba?layan sporcu, 15 ya??nda profesyonelli?e ad?m atm??t?r. Kerber’in azmi 2011’de New York’taki Amerika A??k’ta herkesi ?a??rtan bir yükseli?e sebep olarak 91. s?radaki tenis?iyi yar? finale ta??m??t?r. Kariyerinin d?nüm noktas? olarak nitelendirdi?i bu andan sonra Kerber kendisini bir Rolex saatle ?düllendirmi?tir.

Dünya birincili?ini elde eden en ya?l? oyuncu oldu?umda ?ok sevinmi?tim. ?ni?li ??k??l? ?ok d?nemlerim oldu ve bunlardan ders ald?m. Art?k oyundan, 5 ya da 10 sene ?ncesine g?re ?ok daha fazla keyif al?yorum. ??te bu yüzden zirveye ula?t???mda ?ok mutlu olmu?tum. 15 ya??ndayken, ?u anda oldu?um yerde olman?n hayalini kurard?m. Ama dü?ündü?üm kadar kolay de?ilmi?.
 

Oynad???m ilk Grand Slam? finalinde ?ok gergindim ?ünkü ne beklemem gerekti?ini hi? bilmiyordum. Ama ??yle dü?ündüm: “Peki, bu f?rsat? de?erlendirmelisin ?ünkü hayat?nda ka? kere Grand Slam? finali oynayaca??n? bilmiyorsun.” Ve en iyilerden biri oldu?umu tüm dünyaya g?stermek üzere korta ??kt?m.

O andan itibaren kendime ve oyunuma inand?m. New York’ta kazanmak benim en büyük ba?ar?md?.

2011 y?l? nedeniyle New York benim i?in ?ok ?zel. Kariyerimde bir d?nüm noktas?yd?. O seneye tüm ma?lar? oyunun en ba??nda kaybederek ba?lad?m. Ger?ekten zordu. Y?l?n son Grand Slam?’i i?in New York’a geldi?imde, tekrar bir ?ocuk gibi, büyük bir sab?rla, keyif ve ne?eyle tenis oynuyordum. O andan itibaren kendime ve oyunuma inand?m. New York’ta kazanmak benim en büyük ba?ar?md?.

Bu saati iki sene ?nce New York’tayken ald?m. Ma?azada sadece 10 dakika kald?m ?ünkü hangi saati istedi?imi tam olarak biliyordum. Kariyerimin o noktas?nda, “??te bütün bunlar? ba?ard?m, art?k kendimi ?düllendirmemin vakti geldi.” diye dü?ündüm. New York’u se?tim ?ünkü kariyerimin en büyük at?l?m? orada ger?ekle?ti.

Saatim benim bir par?am gibi. Onu takmak bana güven veriyor ?ünkü saatin hikayesini biliyorum ve onu ta??y?p insanlara, belki de benim hikayemi bilmeyen ki?ilere onu g?sterebildi?imde mutlu oluyorum. 

?ünkü hangi saati istedi?imi tam olarak biliyordum. Kariyerimin o noktas?nda, ‘??te bütün bunlar? ba?ard?m, art?k kendimi ?düllendirmemin vakti geldi.’ diye dü?ündüm.

Ayr?ca, Rolex ailesinin bir par?as? olmak ?ok anlaml? ?ünkü bu ailedeki herkes ?ok büyük ba?ar?lar kazand? ve bunun i?in mücadele veriyor. Herkesin ini? ??k??lar? olur. Onlar en ?etin anlardan ders ??kar?yorlar ve asla vaz ge?miyorlar.

ANGELIQUE KERBER'?N SAAT?

Oyster Perpetual Datejust 36

BU SAYFAYI PAYLA?

污污直播app-污污直播破解版永久免费版